Święto Katedry św. Piotra

Św. Piotr urodził się jako Szymon w Betsaidzie w Galilei. Był żonaty. Trudnił się połowem ryb na Jeziorze Genezaret w Kafarnaum razem ze swoim bratem Andrzejem, który przyprowadził go do Jezusa. Mesjasz wybrał dwunastu najbardziej zaufanych uczniów – Dwunastu Apostołów, na czele których postawił Szymona, któremu przy pierwszym spotkaniu zmienił imię na Piotr, czyli Skała. Pan Jezus przed swoim odejściem do nieba przekazał Piotrowi obiecany prymat nad Jego Kościołem. Razem ze św. Pawłem, Apostołem Narodów, Piotr położył kamień węgielny pod fundament Kościoła. Św. Piotr głosił płomienne kazania i podejmował podróże misyjne. Nawracał i uzdrawiał. Początkowo ewangelizował teren Palestyny, następnie także północną i północno-zachodnią część Azji Mniejszej (Turcja). Ostatecznie św. Piotr osiadł na stałe w Rzymie, gdzie poniósł męczeńską śmierć na krzyżu za panowania cesarza Nerona ok. 64 roku. Tradycja wskazuje, że zginął w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim. Pochowano go w grobowcu, na miejscu którego jak mówi tradycja, współcześnie znajduje się bazylika św. Piotra. Św. Piotr zostawił dwa listy, które weszły do kanonu Nowego Testamentu. Św. Piotr – patron Święty Piotr jest patronem wielu miast oraz czterech diecezji (w Rzymie, Poznaniu, Berlinie i Lozannie). Apostoł ten jest także patronem blacharzy, kamieniarzy, budowniczych mostów, kowali, rybaków, marynarzy, zegarmistrzów oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bywa wzywany jako orędownik podczas gorączki, epilepsji, febry oraz ukąszenia przez węże. Życiorys św. Piotra Apostoła Ks. Wincenty Zaleski SDB pisze w swoim dziele z 1982 roku pt. Święci na każdy dzień, że wykazy hagiograficzne wymieniają pod tym imieniem: 91 świętych i 31 błogosławionych. Na ich czele stoi pierwszy z kolei i w godności św. Piotr Apostoł. Miał na imię Szymon. Pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim). Był synem Jony (Jana), rybaka z Betsaidy galilejskiej. Jego bratem był św. Andrzej Apostoł (J 1,40), który przyprowadził go do Pana Jezusa (J 1,40-42). Pan Jezus zmienił jego imię przy tym pierwszym spotkaniu: „A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas»- to znaczy: Piotr” (J 1,42). W późniejszym czasie Pan Jezus wytłumaczy Piotrowi zmianę imienia, kiedy powie do niego wprost: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała) i Ja na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mat 16,18).Kiedy Pan Jezus włączył św. Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przystał do Niego, lecz nadal trudnił się zawodem rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb Piotr wraz ze swoim bratem Andrzejem definitywnie został przy Chrystusie (Łk 5). Wówczas po całej nocy pracy, nic nie złowili, jednak na słowa Jezusa: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów» – zarzucili sieci jeszcze raz. Zagarnęli tak wiele ryb, że sieci zaczęły się rwać. Napełnili po brzegi dwie łodzie. On i jego towarzysze byli zdumieni. Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». Jezus rzekł jednak do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». „I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim” (Łk 5,11). Z tego wynika, że Piotr był człowiekiem zamożnym, skoro prowadził własne przedsiębiorstwo rybackie i miał do pomocy wspólników. Kiedy św. Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił (Mk 1,29-31; Łk 4,38-39). Tradycja wczesnochrześcijańska wymienia jako jego córkę – św. Petronelę. Pewne to jednak nie jest. Pan Jezus wyróżniał św. Piotra wśród Apostołów. Zmienił jego imię na Piotr, czyli Skała. Piotr wraz z Janem i Jakubem był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira (Mt 9,23-26; Mk 5,35-43; Łk 8,49-56), przemienienia Pańskiego na górze Tabor (Mt 17,1-18; Mk 9,1-8; Łk 9,28-36) i krwawego potu w Getsemani (Mt 26,37-44; Mk 14,33-40; Łk 22,41-46). Kiedy Pan Jezus zapytał Apostołów: „A wy za kogo mnie uważacie” – usłyszał z ust św. Piotra wyznanie: „Tyś jest Mesjasz, syn Boga Żywego”. Za to otrzymał w nagrodę obietnicę prymatu nad Jego Kościołem oraz wyjaśnienie symbolicznego imienia Piotra, jakie mu Pan Jezus kiedyś nadał: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana. Albowiem ciało i krew nie objawiły Ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i Ja na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,18-19).Źródło: https://zyciorysy.info/sw-piotr-apostol/ | Zyciorysy.infoŹródło: https://zyciorysy.info/sw-piotr-apostol/ | Zyciorysy.info

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W poniedziałek msza święta wotywna z formularza o Duchu świętym, i po mszy świętej modlitwa o odnowę duchową parafii.
2. W środę spotkanie odnowy w Duchu świętym o godzinie 18:00
3. Organizowany jest wyjazd do Niepokalanowa i Częstochowy więcej informacji u Księdza Proboszcza, a także organizowany jest wyjazd wakacyjny do Hiszpanii więcej informacji u księdza Daniela.
4. W następną niedziele nasi wolontariusze Caritas przy wyjściu z kościoła będą zbierali ofiary do puszki, aby przygotować paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących.
5. W przyszłą sobotę to jest 26 lutego o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie rodziców i młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
6. Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski odbędzie się 26 lutego rozpoczęcie o godzinie 21:00 w naszym kościele Eucharystia o godzinie 24:00.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Za tydzień po mszy świętej o 11:00 spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej.
  2. Za tydzień taca inwestycyjna na spłatę kolejnej raty za remont naszej wieży.
  3. 11 lutego jest to dzień chorego msze święte w naszej świątyni o godzinie 07:00 i 18:00
  4. We wtorek o godzinie 19:00 spotkanie ,,Wojowników Maryi”.
  5. 14 lutego serdecznie zapraszamy narzeczonych, małżeństwa i zakochanych nie liczy się wiek czy staż na mszę świętą, a po niej randka w naszej kawiarence. Prosimy zgłaszać swoją obecność w zakrystii.
  6. W Piątek po mszy świętej o godzinie 18:00 spotkanie kręgu biblijnego.
  7. 12 lipca organizowany jest wyjazd do Hiszpanii na 12 dni. Koszt dla dziecka 1300 zł plus 350 euro plus. Osoba dorosła 1800 złotych plus 350 euro.
  8. Serdecznie dziękujemy młodzieży z Technikum Mechanicznego i naszym ministrantom za uporządkowanie kościoła po świętach Bożego Narodzenia.
  9. We wrześniu organizowana jest pielgrzymka do Chorwacji i Medziugorie.
  10. Za tydzień w niedziele spotkanie do bierzmowania o godzinie 16:00.
  11. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przestrzeganie przepisów sanitarnych.
  12. Dziękujemy że z nami jesteście dziękujemy za wasze modlitwy.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Msze święte w tygodniu o godzinie 07:00 i 12:00. W tym tygodniu kontynuacja kolęd indywidualnych ( na zaproszenie).
2. Spotkanie wojowników Maryi o godzinie 19:00.
3. Spotkanie kręgu biblijnego o godzinie 18:00.
4. Spotkanie młodzieży do bierzmowania w drugim tygodniu ferii w Niedziele o gdzinie 16:00.
5. 14 lutego organizujemy randkę dla narzeczonych, małżeństw i zakochanych. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 18:00 następnie randka w naszej kawiarence. Chętne osoby prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
5. Zachęcamy do nabywania gościa niedzielnego.
6. Dziękujemy za przestrzeganie przepisów sanitarnych. Dziękujemy że z nami jesteście,

List kolędowy


List ks. proboszcza Grzegorza Królikowskiego na kolędę 2022 roku
Ks. Krzysztof Grzywocz, nieżyjący już mistrz życia duchowego, miał zwyczaj przypominać, iż w słowie spotkanie jest coś z tkania. Spotykać się to tkać życie. Im lepsze, głębsze i prawdziwsze spotkania, tym „tkanina” naszego życia staje się szlachetniejsza i trwalsza.
Jest między nami pewnie zgoda co do tego, że w życiu nie chodzi o ilość spotkań, ale o ich jakość i tutaj widzę szansę i wyzwanie dla tego, co daje przestrzeń parafii. Otóż, jestem przekonany, że spotkania i więzi, gdy dokonują się na płaszczyźnie wiary mają swoją specyfikę. Jestem tego świadkiem w naszej parafii widząc na co dzień ludzi, których połączyło nie tylko to, że coś tutaj razem robią, ale to że razem wierzą, że wspólnie idą drogą wiary. Pewien proboszcz z Łodzi, w którego parafii jest wielu zaangażowanych młodych ludzi, powiedział niedawno, że na 120 małżeństw zawartych w środowisku wspólnotowym jego parafii, na przełomie kilkunastu minionych lat, tylko dwa się rozpadły, podczas gdy zwyczajna średnia rozwodów w tym mieście to 50%. Jeśli więc spotkania chrześcijan są odpowiednio dojrzałe, to wydarza się w nich coś trwałego i dobrego.
Jesteśmy świadkami dzisiaj wielkiej samotności i rozbicia. Myślę, że pandemia zwielokrotniła te trudne doświadczenia. Jednocześnie wydaje się, że jak nigdy dotąd, stajemy przed wyzwaniem budowania jedności, zasypywania podziałów, szukania sposobów na spotkanie z drugim. Mam takie przekonanie, że właśnie słowo jedność jest nam dzisiaj szczególnie zadane przez Boga, a Kościół ma misję bycia zaczynem właśnie w budowaniu jedności miedzy ludźmi.
Czy tegoroczna Kolęda może nam w tym pomóc? Niestety, z powodu obostrzeń związanych z bezpieczeństwem, nie możemy spotkać się w Waszych domach. Chcę jednak, każdą i każdego z Was, po raz kolejny zaprosić do udziału w spotkaniu na Waszym podwórku. Chcemy wspólnie z Wami, Kochani, zobaczyć się oraz pomodlić o błogosławieństwo dla całej rodziny i poświęcić domy i mieszkania z zewnątrz. Spotkajmy się na zewnątrz przy drzwiach Waszych posesji o wyznaczonej godzinie, według planu zamieszczonego na odwrocie. Proszę aby dzieci trzymały świece i krzyżyk które zwyczajowo ustawiamy na stole kolędowym.
Oto wspólnoty i dzieła charytatywne działające przy naszej parafii zapraszamy do zaangażowania:
• Caritas – organizacja oparta na miłości Ewangelicznej niosąca konkretną pomoc osobom potrzebującym, czwartek 1600
• Akcja Katolicka – stowarzyszenie katolików świeckich podejmujących inicjatywy służące ubogaceniu życia parafialnego i diecezjalnego, II niedziela miesiąca 1600
• Domowy Kościół – „Duchowość Małżeńska” oparta na formacji podczas comiesięcznych spotkań,
III niedziela miesiąca 1500
• Odnowa w Duchu Świętym – wspólnota charyzmatyczna posługująca modlitwą, prowadząca rekolekcje by prowadzić człowieka do otwarcia się na Ducha Świętego, wtorek 1900
• Żywy Różaniec – wspólnota osób odmawiających codziennie modlitwę różańcową w intencja Kościoła i świata, I niedziela miesiąca 1230
• Krąg Biblijny – gromadzi wszystkich pragnących zgłębiać Słowo Boże i poznawać je, by żyć nim na co dzień, piątek 1800
• Schola parafialna – by muzyką i śpiewem chwalić Pana, posługując podczas liturgii, sobota 1100
• Ministranci i Lektorzy – służba liturgiczna Ołtarza, sobota 930
• Centrum Ochotników Cierpienia – wspólnota osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
II sobota miesiąca 1100

Przy parafii działają także:
• Niepubliczne Przedszkole Katolickie „DOROTKA” – dzieci od 2,0 roku, informacja na facebooku
• Jadłodajnia – od poniedziałku do piątku darmowy obiad
• Noclegownia – możliwość noclegu dla osób bezdomnych
• Kawiarenka – co niedzielę po każdej mszy świętej .


Plan wizyty duszpasterskiej przy Waszych domach

08 stycznia sobota 13:00 Agatowa, 13:15 Szafirowa Toporowa, 14:00 Agatowa, Nefrytowa, Koralowa, Perłowa, 14:15 Agatowa osiedle domków baza, 15:10 Kryształowa, 16:00 Diamentowa, 16:15 Szmaragdowa, 16:30 Rubinowa, 17:00 Opalowa, 17:20 Berylowa, 18:00 Brylantowa, Bursztynowa, 18:30 Druska, 18:45 Dębowa, Akacjowa, 19:00 Kasztanowa, Wierzbowa, Klonowa, 19:30 Nowe Pole.
09 stycznia niedziela 14:15 Grottgera, Beskidzka, Płońska, 15:15 Grunwaldzka, 16:00 Morszyńska, 16:30 Siedlecka, 17:00 Niborska, Braterstwa Broni, 17:15 Pułtuska, 17:30 Pabianicka , 17:45 Firleja, Flisaków, Kmiecica, Zagłoby, Rzepichy, 18:30 Przyjaźni, 18:45 Osiedle Łęczycka, 19:00 Warmińska , 19:15 Braniewska, 19:30 Łęczycka hotel.
10 stycznia poniedziałek 16:00 Piotrkowska, 16:15 Rawska bloki, 16:30 Rawska Domki, 17:00 Lidzbarska, 17:15 Bytomska, Kartuska, 17:45 Dąbrowskiego, 18:15 Okólnik

Parafia Błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu
List kolędowy 2021/2022

Drodzy parafianie
Kolejne Święta Bożego Narodzenia w naszym życiu; w życiu naszej wspólnoty parafialnej w reżimie sanitarnym. To szczególny czas obfitujący w Bożą łaskę dla wszystkich „ludzi dobrej woli” (por. Łk 2, 14) którzy szczerym sercem poszukują Boga w swojej codzienności. Bóg, który z miłości do człowieka stał się Człowiekiem niech w te święta wszystkim błogosławi, aby nasza wiara i ufność, którą w Nim pokładamy mogły obfitować wszelkim pokojem, radością i miłością do siebie nawzajem, bo przecież Chrystus Pan dał nam Nowe Przykazanie, „abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował” (por. J 15, 12) .
Ze szczerego serca jako duszpasterze pragniemy życzyć wszystkim parafianom obfitych Bożych łask, Radości, Pokoju, Zdrowia oraz dużo Miłości, która ma opromieniać nasze życie, naszą codzienność. Niech Boża Dziecina Wszystkim błogosławi , aby Nowy Rok był czasem błogosławionym, w którym nie zabraknie prawdziwej wiary, dobra, życzliwości i wzajemnej pomocy.

Duszpasterze:
Ks. Grzegorz Królikowski,
Ks. Sylwester Nowokrzewski
Ks. Daniel Kurowski

Drodzy Parafianie!
Rok temu z racji kolędy nie przyjmowaliśmy żadnych ofiar pieniężnych. W minionym roku pomimo pandemii i ograniczeń wykonaliśmy prace remontowo-konserwatorskie:
• Remont zabytkowej wieży kościelnej koszt całkowity: 117.000zł – dotacja od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie w kwocie 80.000zł.
• Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w trzech budynkach parafii i kościele – całościowy koszt 121.000zł
Zwracamy się z uprzejmą prośbą Rodziny chcące włączyć się w spłatę wykonanych prac poprzez ofiarę, proszone są o złożenie dobrowolnej ofiary w kopercie podczas kolędy w domu lub na ulicy z napisem: „NA KOŚCIÓŁ OD RODZINY…” lub konto parafii 94 8309 0000 0064 0179 2000 0010 Jest to ofiara wyłącznie przeznaczona na ten cel.