Domowy Kościół

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: ΦΩΣ (światło) i ΖΩΗ (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. Domowy Kościół używa również znaku END — ikony Świętej Rodziny.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Założycielem ruchu Światło-Życie, a więc i gałęzi Domowego Kościoła był Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez zobowiązania nazywane darami: codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma św., regularne spotkania ze Słowem Bożym, modlitwa małżeńska, codzienna modlitwa rodzinna, comiesięczny dialog małżeński, udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych itd.

Formacja rodzin odbywa się podczas comiesięcznych spotkań. Rodziny włączają się również w okolicznościowe święta związane szczególnie z tajemnicą małżeństwa i rodziny.

Wspólnotę Domowego Kościoła prowadzi ks. Daniel Kurowski (I i II krąg) i Ks. Sylwester Nowokrzeski (IV krąg najmłodszy.