Wsparcie

Parafia posiada konto bankowe, na które można wpłacać darowizny:

Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział Elbląg

94 8309 0000 0064 0179 2000 0010

Informujemy, iż na podstawie

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele kultu religijnego w wysokości do 6% dochodu ,
  • natomiast na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odliczeniu od dochodu podlegają darowizny na cele kultu religijnego w wysokości 10% dochodu.

Darowizny te można odliczyć od dochodu pod warunkiem posiadania dowodu wpłaty na rachunek bankowy parafii.