Wsparcie

Parafia posiada konto bankowe, na które można wpłacać darowizny:

BNP Paribas Bank

3516 0014 6217 4284 0080 0000 01

Informujemy, iż na podstawie

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele kultu religijnego w wysokości do 6% dochodu ,
  • natomiast na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odliczeniu od dochodu podlegają darowizny na cele kultu religijnego w wysokości 10% dochodu.

Darowizny te można odliczyć od dochodu pod warunkiem posiadania dowodu wpłaty na rachunek bankowy parafii.