Duszpasterze

Śp. Ks. Prałat kan. Bronisław Trzciński

Ksiądz prałat  Bronisław Trzciński przyszedł na świat 10 lipca 1942 roku w Dąbrowie. Po ukończeniu Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie przyjął Święcenia kapłańskie 18 czerwca 1967 roku.  W roku 1981 został proboszczem parafii błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu (1981-2008), gdzie pracował i pełnił posługę kapłańską. Wspólnie z parafianami dokonał wielkiego dzieła – przeniesienia zabytkowego XVIII wiecznego kościoła z miejscowości Kaczynos, w którym do dziś wierni chętnie gromadzą się na modlitwie. Po długoletniej chorobie ksiądz Prałat odszedł do wieczności.

I proboszcz parafii Bł. Doroty. Kapelan honorowy J. Św. (1988), kanonik gremialny KKE (1996); dyrektor „Caritas” Diecezji Elbląskiej (1993-2004); dziekan dekanatu Elbląg-Południe (1994-2006); diecezjalny duszpasterz policji (1992-2005).

Wikariaty: Biała Piska (1967-1971), Elbląg św. Mikołaj (1971-1981); probostwo: Elbląg Bł. Dorota (1981-2008);

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

                                                                                                                                                                        .

Ks. kan. mgr lic. Grzegorz Królikowski – proboszcz

ur. 11.09.1969 r. Gdańsk, św. kapłańskie 14.06.1997 r. Nowy Staw;

Proboszcz parafii Bł. Doroty od 07.2008r.; Kanonik Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej w Nowym Stawie (od 2015 r.); w latach 2004-2015 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Elbląskiej; diecezjalny duszpasterz chorych.

Wikariaty: Dzierzgoń (1997-1999), Elbląg św. Jerzy (1999-2000), Morąg św. Józef (2000-2001), Elbląg św. Brunon (2001-2002); probostwo: Kępki (2002-2008), Elbląg Bł. Dorota (od 2008); Ksiądz proboszcz w parafii jest opiekunem wspólnot takich jak: Akcja Katolicka, Stowarzyszenie ochotników cierpienia i Żywego różańca. Odpowiedzialny jest także za przygotowanie dzieci do I komunii świętej.

Ks. Marian Jażdżewski

Wikariusz parafii Bł Doroty od 01.08.2023r.; Katecheta w ZST w Elblągu opiekun Odnowa w Duchu św. i dwa kręgi Domowego Kościoła oraz służba liturgiczna.

Ks. mgr Sylwester Nowokrzeski

Ur. 17.07. 1976, św. kapłańskie 11.06. 2011r. Elbląg.

Rezydent w parafii Bł. Doroty w Elblągu. Ksiądz Sylwester jest opiekunem grup parafialnych takich jak: Krąg Biblijny, Żywy Różaniec, Wojownicy Maryi a także opiekuje się jednym z kręgów domowego Kościoła.