Duszpasterze

Śp. Ks. Prałat kan. Bronisław Trzciński

Elbląg, Zmarł wieloletni dyrektor elbląskiej Caritas

Ksiądz prałat  Bronisław Trzciński przyszedł na świat 10 lipca 1942 roku w Dąbrowie. Po ukończeniu Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie przyjął Święcenia kapłańskie 18 czerwca 1967 roku.  W roku 1981 został proboszczem parafii błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu (1981-2008), gdzie pracował i pełnił posługę kapłańską. Wspólnie z parafianami dokonał wielkiego dzieła – przeniesienia zabytkowego XVIII wiecznego kościoła z miejscowości Kaczynos, w którym do dziś wierni chętnie gromadzą się na modlitwie. Po długoletniej chorobie ksiądz Prałat odszedł do wieczności.

I proboszcz parafii Bł. Doroty. Kapelan honorowy J. Św. (1988), kanonik gremialny KKE (1996); dyrektor „Caritas” Diecezji Elbląskiej (1993-2004); dziekan dekanatu Elbląg-Południe (1994-2006); diecezjalny duszpasterz policji (1992-2005).

Wikariaty: Biała Piska (1967-1971), Elbląg św. Mikołaj (1971-1981); probostwo: Elbląg Bł. Dorota (1981-2008);

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

                                                                                                                                                                        .

Ks. kan. mgr lic. Grzegorz Królikowski – proboszcz

ur. 11.09.1969 r. Gdańsk, św. kapłańskie 14.06.1997 r. Nowy Staw;

Proboszcz parafii Bł. Doroty od 07.2008r.; Kanonik Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej w Nowym Stawie (od 2015 r.); w latach 2004-2015 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Elbląskiej; diecezjalny duszpasterz chorych.

Wikariaty: Dzierzgoń (1997-1999), Elbląg św. Jerzy (1999-2000), Morąg św. Józef (2000-2001), Elbląg św. Brunon (2001-2002); probostwo: Kępki (2002-2008), Elbląg Bł. Dorota (od 2008); Ksiądz proboszcz w parafii jest opiekunem wspólnot takich jak: Akcja Katolicka, Stowarzyszenie ochotników cierpienia i Żywego różańca. Odpowiedzialny jest także za przygotowanie dzieci do I komunii świętej.

Ks. mgr Daniel Kurowski

ur. 03.12.1993r. Słupsk, św. kapłańskie 30.06.2021r. Elbląg;

Wikariusz parafii Bł Doroty od 01.08.2021r.; Katecheta w szkole numer 16 i w Centrum kształcenia ustawicznego i zawodowego. Opiekun wspólnot parafialnych liturgicznej służby ołtarza, odnowy w Duchu świętym, młodzieży parafii Błogosławionej Doroty, dwóch kręgów domowego kościoła. Ksiądz wikariusz odpowiedzialny jest za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Ks. mgr Sylwester Nowokrzeski

Ur. 17.07. 1976, św. kapłańskie 11.06. 2011r. Elbląg.

Rezydent w parafii Bł. Doroty w Elblągu. Ksiądz Sylwester jest opiekunem grup parafialnych takich jak: Krąg Biblijny, Żywy Różaniec, Wojownicy Maryi a także opiekuje się jednym z kręgów domowego Kościoła.