Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów

świętych i pogrzebu katolickiego

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania ), rok urodzenia;
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej;

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka;
 • uczęszczanie na zajęcia przygotowujące do I Komunii Świętej;

Bierzmowanie

 • metryka chrztu;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
 • ukończenie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;

Małżeństwo

 • aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
 • dowody osobiste;
 • uczestniczenie w katechezie przedmałżeńskiej;
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny; data pierwszej Komunii Św.;
 • przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, omówienia dnia i godziny ślubu;

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu;
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii;