Odnowa w Duchu Świętym

Na początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć  charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w  Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już  miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło „chrztu w Duchu  Świętym”.

Znane  z czasów apostolskich ożywienie charyzmatyczne pojawiło się ponownie na  początkach XX wieku, w kilku miejscach kuli ziemskiej (Armenia, Stany  Zjednoczone, Walia, Indie) w tym samym czasie, niezależnie od siebie.  Pierwsze udokumentowane świadectwo chrztu w Duchu Świętym pochodzi z  metodystycznej Szkoły Biblijnej pastora Charlesa Parhama w Topeka (stan  Kansas) z dnia nowego roku 1901.

Jednak  klasyczny ruch zielonoświątkowy zapoczątkował inny kaznodzieja  metodystyczny, czarnoskóry pastor M. J. Seymour. Dowodził on, że  istnieją dwa chrzty: z wody – (na odpuszczenie grzechów) oraz w Duchu,  któremu towarzyszyć musi koniecznie dar języków (Kościół katolicki  naucza w tej kwestii inaczej). Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym było  niejednokrotnie ośmieszane. Sprawiło to, że zaczęły powstawać kościoły  zielonoświątkowe, grupujące ludzi otwartych na nadzwyczajne działanie  Ducha Świętego, odcinających się jednak od innych, nie charyzmatycznych  kościołów.

Kościół  katolicki, obserwując ożywienie charyzmatyczne w kościołach  protestanckich, nie mógł pozostać wobec niego obojętny. Podczas obrad  Soboru Watykańskiego II w 1963 r. poważna dyskusja teologiczna dotyczyła  charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o  Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca  Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając  wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w  celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Szczególną rolę przy wprowadzeniu  powyższego zapisu odegrał kardynał z Belgii ks. Leon J. Suenens.

Pierwszym  spektakularnym doświadczeniem wylania Ducha Świętego były wydarzenia z  17-19 lutego 1967, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi  Uniwersytetu Duquesne w Stanach Zjednoczonych. W czasie spotkań  mających na celu rozważanie Pisma Świętego i wspólną modlitwę, przy  udziale przedstawicieli braci odłączonych, pierwsi katolicy przeżyli  chrzest w Duchu Świętym i modlitwę w językach. Od tego czasu Odnowa  Charyzmatyczna ogarnęła bardzo szybko wszystkie kontynenty.

Osoby,  którzy otrzymały chrzest w Duchu Świętym pozostali w większości w  Kościele katolickim. Tym sposobem powstał ruch o charakterze  ekumenicznym, gdyż doświadczenie wylania Ducha Świętego znane jest już  milionom chrześcijan różnych wyznań. Od czasu swych początków ruch  charyzmatyczny rozrósł się, okrzepł i stał się zjawiskiem zaakceptowanym  przez Kościół katolicki.

Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii prowadzi ks. Sylwester Nowokrzewski.

Spotkania Odnowy w Duchu  Świętym odbywają się w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej.

Zapraszamy