paź 04

Duszpasterstwo dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne:

 • Miejsce spotkań:

Parafia bł. Doroty z Mątów w Elblągu

 • Forma spotkań:

Msza Święta ze spotkaniem (raz w miesiącu)

 • Adresaci:

- dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną (stopień lekki, umiarkowany, znaczny, głęboki) i towarzyszącymi jej schorzeniami dodatkowymi (chorobami genetycznymi, niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, schorzeniami neurologicznymi np. epilepsją itd.)

- rodziny i opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

- specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej, terapii zajęciowej, medycyny

- wolontariusze

- sympatycy

 • Cel:

- regularne uczestnictwo w sakramentach świętych OzNI, rozwijanie życia duchowego – na miarę indywidualnych możliwości

- uczestnictwo w życiu społecznym oraz integracja społeczna

Opis:

Duszpasterstwo ma za zadanie skupiać zarówno OzNI,  jak i ich rodziny, specjalistów w dziedzinie pracy z OzNI, wolontariuszy i sympatyków. Głównym celem Duszpasterstwa jest stworzenie możliwości regularnego (dostosowanego do możliwości) uczestnictwa dorosłych OzNI w sakramentach świętych, katechezach, rekolekcjach oraz życiu społecznym.

Podczas Mszy Świętej, chętne Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie oraz ich rodzice/opiekunowie: tworzą Służbę Ołtarza, udzielają się podczas czytań oraz w zespole muzycznym.  Msza Święta jest odprawiana z dostosowaniem do OzNI:  językiem możliwie prostym, z podpowiedziami, tłumaczeniem poszczególnych etapów Mszy Świętej. Zadaniem duszpasterstwa jest również umożliwienie uzupełnienia  sakramentów  świętych u dorosłych  OzNI ,np. Komunii Św., Bierzmowania.

Po Mszy Świętej odbywają się spotkania w Salach parafialnych, gdzie:

a). dorosłe OzNI w towarzystwie wolontariuszy (w tym specjalistów, sympatyków) uczestniczą w spotkaniu przy kawie, herbacie lub w zajęciach zorganizowanych: rękodzieła, kulinarnych, kulturalno – rozrywkowych

b). chętni rodzice/opiekunowie w drugiej Sali  uczestniczą w spotkaniu przy kawie, herbacie. Podczas spotkań będzie możliwość wymiany doświadczeń, spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, czy udziału w warsztatach relaksacyjnych, m.in. rękodzieła (zajęcia dodatkowe również prowadzone przez chętnych rodziców/opiekunów).

* Oprócz spotkań w salach, dorosłe OzNI razem z wolontariuszami będą uczestniczyć w zajęciach w terenie, w  wyjściach, np. do kina, do baru itd.

Dwa razy do roku (Wielki Post, Adwent) odbywać się również będą rekolekcje specjalnie dostosowane do możliwości OzNI, które będą prowadzić zapraszani Księża.

Utworzymy również Grupę Wolontaryjną, w której skład wejdą chętni uczestnicy spotkań. Głównym celem będzie rozwijanie  wrażliwości OzNI na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresowną pomoc innym.

Oddzielne spotkania dorosłych OzNI i ich rodziców/opiekunów mają m.in.na celu :

A).  OzNI

- podkreślenie wieku/dorosłości

- umożliwienie przebywania w gronie rówieśników

- rozwijanie samodzielności

B). rodzice/opiekunowie

- możliwość swobodnej wymiany doświadczeń

- relaks podczas zajęć  warsztatowych

- możliwość konsultacji podczas spotkań ze specjalistami

LINK

kwi 24

Niepubliczne Przedszkole Katolickie „DOROTKA”

W budynku naszego domu parafialnego
od 1 lutego 2011 roku działa przedszkole katolickie
dla dzieci od 2,5 roku życia w grupach
po 15 osób. Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych: język angielski, rytmika, taniec towarzyski, religia.

Opłata za przedszkole wynosi 250 zł. plus wyżywienie.

 

 

 

Zapraszamy na stronę Przedszkola.

Do pobrania karta zgłoszenia dziecka.

kwi 08

Wielkanoc

Wielkanoc w Kościele Katolickim jest świętem ruchomym. Jego data przypada pomiędzy 22 marcem a 25 kwietniem. Jest to uzależnione od cyklu księżyca. Zmartwychwstanie Pańskie jest obchodzone w niedzielę przypadającą bezpośrednio po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem naszej wiary, ponieważ „jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 15,14). Święty Paweł pisząc te słowa ukazuje, że życie ludzkie nie ma sensu bez Zmartwychwstania, bez tajemnicy przejścia ze śmierci do życia. W Zmartwychwstaniu została wyrażona ważna dla nas prawda: Bóg jest Panem życia, jest Życiem. Istoty życia tak naprawdę nie da się sprowadzić do sytuacji i przedmiotów. One są atrybutami „bycia tutaj” – nie są życiem. Także to, co nauka utożsamia z życiem nie wyczerpuje jego istoty, jest tylko jego aspektem. Związki chemiczne zorganizowane w funkcjonalne struktury nie mogą być odpowiedzią na pytanie o sens, same w sobie nie znajdują przyczyny i celu. Tworzone przez nie struktury biologiczne, po przekroczeniu pewnego progu procesów patologicznych, zostają – zgodnie z ludzką wiedzą – nieodwracalnie zniszczone. Tymczasem w zmarłym ciele Jezusa zaczęła krążyć krew, odżył mózg, w którym wcześniej doszło do nieodwracalnych uszkodzeń. Bóg pokazuje, że życie to coś niewyobrażalnego, nieograniczonego, pięknego – Życie to On sam. Oznacza to, że sens życia, jego prawdziwy smak, jego niezniszczalną moc odnajdujemy w Bogu. Żadna ziemska sytuacja, żaden lęk, żadne cierpienie, żaden człowiek nie mają nad nami władzy. Żadne troski czy choroby nie są w stanie odebrać nam poczucia sensu. I wreszcie: żaden grzech sam w sobie nie może spowodować, że nasz duch na zawsze pozostanie w stanie śmierci. Cokolwiek wydarzyłoby się, nigdy nie jesteśmy skazani na szarość, pustkę, czy umieranie „za życia”. Życie to nieskończona pełnia Boga. Czerpiąc regularnie z tej pełni, nigdy nie będziemy pragnęli. Po tę pełnię trzeba jednak sięgać – wyjść „gdy jeszcze jest ciemno”, szukać i znaleźć. A wtedy „Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol 3,4).

mar 14

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

22-29.09.2012

Opieka duchowa Ks. Grzegorz Królikowski

 

Dzień  I

sobota

 

Zbiórka uczestników na lotnisku w Gdańsku – Rębiechowie. Odprawa bagażowo-biletowa, wylot do Izraela. Lądowanie w Tel Awiwie. W drodze do Galilei wizyta w Hajfie – największym porcie i jednym najpiękniejszych miast Izraela. Przejazd do hotelu w Galilei, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień II

niedziela

Śniadanie. Zwiedzanie miejsc położonych nad brzegiem jeziora Galilejskiego, nazywanego Jeziorem Jezusa: Korozain, pięknie położone na wzgórzu biblijne miasto  z ruinami synagogi, w której nauczał Jezus. Następnie Góra Błogosławieństw, sanktuarium upamiętniające kazanie na górze oraz Msza Św. w Kafarnaum – ośrodku działalności Jezusa w Galilei. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień III

poniedziałek

Śniadanie. Przejazd do Tabghi, msza św. w Kościele Prymatu św. Piotra. Następnie rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim oraz lunch – ryba św. Piotra. Wjazd na Górę Tabor, zwiedzanie Bazyliki Przemienienia Pańskiego i przejazd do Yardenit – miejscowości położonej nad rzeką Jordan w miejscu, w którym zgodnie z tradycją odbył się chrzest Jezusa. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień IV

wtorek

Śniadanie. Przejazd do Kany Galilejskiej – sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa, możliwość  odnowienia przysięgi małżeńskiej. Następnie Nazaret – rodzinne miasto Jezusa: Kościół Zwiastowania Pańskiego, Kościół Św. Józefa. Msza św. Przejazd do Jerycho, najniżej położonego i jednego z najstarszych miast świata – Góra Kuszenia i Drzewo Zacheusza. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień V

środa

Śniadanie. Wyjazd do Betlejem, miasta, w którym narodził się Jezus: Bazylika Narodzenia Pańskiego z Grotą Narodzenia, msza św. w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Grota Mleczna oraz Pole Pasterzy. Przejazd do Ein Karem, wizyta w Kościele Jana Chrzciciela, miejscu Jego narodzenia. Następnie Muzeum Holokaustu – Yad Vashem. Powrót do hotelu, obiadokolacja.

Dzień VI

czwartek

Śniadanie. Zwiedzanie Jerozolimy: Góra Oliwna, panorama Starego Miasta. Wizyta w Miejscu Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, Kościół Pater Noster, wzniesiony nad grotą znaną jako miejsce, gdzie Chrystus nauczył swych uczniów modlitwy „Ojcze Nasz”, msza św., Kościół Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii. Przejście przez Bramę Św. Szczepana na Stare Miasto, zwiedzanie Kościoła Św. Anny, tradycyjnego miejsca narodzenia Maryi. Wędrówka śladami Chrystusa – Drogą Krzyżową wzdłuż Via Dolorosa do Bazyliki Grobu Pańskiego. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień VIIpiątek  Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta: Ściana Płaczu, najważniejsze miejsce judaizmu, przejście na Wzgórze Świątynne z jednym z najważniejszych dla islamu meczetów. Syjon Chrześcijański – Wieczernik, Grób Dawida, Bazylika Zaśnięcia NMP oraz Kościół Św. Piotra „In Gallicantu” znajdujący się zgodnie z tradycją w miejscu, w którym apostoł Piotr zaparł się Jezusa. Msza św. w Bazylice Grobu Pańskiego. Pożegnalna kolacja folklorystyczna. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie.

Dzień VIII

sobota

 

Odprawa biletowo – bagażowa, wylot do Gdańska. Lądowanie na lotnisku im. Lecha Wałęsy. Zakończenie pielgrzymki.

 

CENA  3650 zł

 

ŚWIADCZENIA:

 • przelot na  trasie Gdańsk – Tel Awiw,  Tel Awiw – Gdańsk
 • przejazd autokarem turystycznym zgodnie z trasą pielgrzymki
 • noclegi w pokojach 2 osobowych z  WC i łazienką,
 • śniadania,
 • obiadokolacje
 • ubezpieczenie KL, NNW i  bagażu w Signal Iduna– wariant podstawowy (nie obejmuje chorób przewlekłych)
 • opieka pilota  na całej trasie
 • przewodnicy miejscowi zgodnie z programem
 • bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

 

 

CENA NIE ZAWIERA:

 • lunchu:  tradycyjna ryba  Św. Piotra 15 USD
 • nagłośnienie indywidualne ok. 15 USD

 

UWAGI:

 • zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów
 • organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego
 • należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia pielgrzymki

 

 

„KASZUB TRAVEL

ZDZISŁAW KOLIŃSKI

83-400 KOŚCIERZYNA, RYNEK 4

tel. (058) 686 55 29, fax. (058) 686 57 65

www.kaszubtravel.pl  e-mail: biuro@kaszubtravel.pl

mar 12

4 Żywioły – Katolicki Edukacyjny Obóz Przygody

PARAFIA BŁ. DOROTY W ELBLĄGU
4 ŻYWIOŁY 1-10.07.2012

KATOLICKI EDUKACYJNY OBÓZ PRZYGODY

 

ODKRYJ MAZURY CUD NATURY!

Zakwaterowanie Ośrodek Młynik:

Młynik jest pięknie położonym ośrodkiem wypoczynkowym nad brzegiem jeziora Gielądzkiego, pośród gęstych i rozległych lasów, około 12 km od Mrągowa. Stąd rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych w Europie – szlak rzeki Krutyni.

Na  terenie ośrodka o powierzchni 2,2 ha znajdują się m.in. zadaszony amfiteatr, strzelnica, boisko do siatkówki plażowej i boisko do piłki nożnej, piaszczysta plaża z pomostem.

Namioty „igloo” 4-osobowe. Dwie sypialnie 2-osobowe wyposażone w materace    wojskowe i koce. Zaplecze sanitarne – na terenie obozu – WC, umywalki, prysznice.

Wyżywienie:

cztery posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Pierwszy posiłek – obiad lub kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – śniadanie w dniu wyjazdu.

Program:

Żywioł I: Ziemia

 • quady – przejażdżka sprawnościowa czterokołowcami po specjalnie przygotowanym torze (tylko u nas oryginalne quady Yamacha!),
 • warsztaty lepienia z gliny,
 • orienteering – zasady orientacji w terenie, posługiwania się mapą i kompasem oraz GPS, zawody na orientację (INO).

Żywioł II:  Woda

 • wyprawa kajakowa po jez. Gielądzkim,
 • rejs żaglówką typu „Omega” (1×90 min),
 • przeprawa tratwami – pod okiem instruktora,
 • warsztaty doskonalenia technik pływackich (w zależności od warunków pogodowych).

Żywioł III:  Powietrze

 • zorbing – przemieszczanie się w kuli sferycznej
 • zajęcia linowe – wejście na wieżę ze skrzynek,
 • warsztat majsterkowicza – zbudujesz szybowiec bez użycia sznurka,

Żywioł IV: Ogień

 • survival – nauka budowania szałasów i rozpalania ognisk,
 • kuchnia polowa – pierwotne sposoby przygotowywania jedzenia, kiedy na ziemi był tylko ogień,
 • podsumowująca gra terenowa – „Ziemia to nasz dom” .

Edukacyjny Pakiet „4 żywiołów”:

 • Ziemia: ”Poznaj swój dom” – recykling artystyczny – stworzysz coś z niczego!
 • Woda: „Różne oblicza wody” – warsztat chemiczny – wykonywanie doświadczeń związanych z wodą
 • Powietrze: „Z wiatrem we włosach” – warsztat plastyczny – namalujesz wielkie dzieło bez użycia rąk
 • Ogień: „Ogień energią dla świata” – warsztat artystyczny – stworzysz witraż 3D

W trakcie trwania obozu będziesz uwieczniał swoje wspomnienia a na koniec wspólnie z grupą stworzycie wystawę fotograficzną Pt.: „Cztery żywioły”.

Cena: 650 zł/osoby   Zaliczka 200 zł do 01.05.2012

Zapewniamy: zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę pedagogiczną i medyczną, instruktorów warsztatowych, opiekę ratownika, ubezpieczenie NNW.  transport

Starsze posty «

» Nowsze posty