Troska o dobro wspólne

Drodzy parafianie
Każda wojna niesie zniszczenie, ból i cierpienie. Każda krzywda niesie za sobą skutki fizyczne i psychiczne. Działania wojenne niosą za sobą lęk i obawę o kolejne jutro. Doskonale wiemy to z historii powszechnej czym jest wojna i jakie skutki za sobą niesie.
Sytuacja u naszych braci i sióstr na Ukrainie jest wielkim zagrożeniem dla każdego ludzkiego życia. Panuje tam stan wojenny. Bazy wojskowe zostały zaatakowane, a także miasta i wioski. Giną ludzie bezbronni co za tym idzie wojna sieje ogromne spustoszenie wśród narodu ukraińskiego. Prosimy zatem módlmy się wspólnie w naszej codziennej modlitwie, a także możemy w naszych praktykach duchowych umieścić post za Ukrainę. Wielki ból i smutek. Trwajmy na kolanach i ofiarowujmy nasze modlitwy Panu Bogu.