List kolędowy


List ks. proboszcza Grzegorza Królikowskiego na kolędę 2022 roku
Ks. Krzysztof Grzywocz, nieżyjący już mistrz życia duchowego, miał zwyczaj przypominać, iż w słowie spotkanie jest coś z tkania. Spotykać się to tkać życie. Im lepsze, głębsze i prawdziwsze spotkania, tym „tkanina” naszego życia staje się szlachetniejsza i trwalsza.
Jest między nami pewnie zgoda co do tego, że w życiu nie chodzi o ilość spotkań, ale o ich jakość i tutaj widzę szansę i wyzwanie dla tego, co daje przestrzeń parafii. Otóż, jestem przekonany, że spotkania i więzi, gdy dokonują się na płaszczyźnie wiary mają swoją specyfikę. Jestem tego świadkiem w naszej parafii widząc na co dzień ludzi, których połączyło nie tylko to, że coś tutaj razem robią, ale to że razem wierzą, że wspólnie idą drogą wiary. Pewien proboszcz z Łodzi, w którego parafii jest wielu zaangażowanych młodych ludzi, powiedział niedawno, że na 120 małżeństw zawartych w środowisku wspólnotowym jego parafii, na przełomie kilkunastu minionych lat, tylko dwa się rozpadły, podczas gdy zwyczajna średnia rozwodów w tym mieście to 50%. Jeśli więc spotkania chrześcijan są odpowiednio dojrzałe, to wydarza się w nich coś trwałego i dobrego.
Jesteśmy świadkami dzisiaj wielkiej samotności i rozbicia. Myślę, że pandemia zwielokrotniła te trudne doświadczenia. Jednocześnie wydaje się, że jak nigdy dotąd, stajemy przed wyzwaniem budowania jedności, zasypywania podziałów, szukania sposobów na spotkanie z drugim. Mam takie przekonanie, że właśnie słowo jedność jest nam dzisiaj szczególnie zadane przez Boga, a Kościół ma misję bycia zaczynem właśnie w budowaniu jedności miedzy ludźmi.
Czy tegoroczna Kolęda może nam w tym pomóc? Niestety, z powodu obostrzeń związanych z bezpieczeństwem, nie możemy spotkać się w Waszych domach. Chcę jednak, każdą i każdego z Was, po raz kolejny zaprosić do udziału w spotkaniu na Waszym podwórku. Chcemy wspólnie z Wami, Kochani, zobaczyć się oraz pomodlić o błogosławieństwo dla całej rodziny i poświęcić domy i mieszkania z zewnątrz. Spotkajmy się na zewnątrz przy drzwiach Waszych posesji o wyznaczonej godzinie, według planu zamieszczonego na odwrocie. Proszę aby dzieci trzymały świece i krzyżyk które zwyczajowo ustawiamy na stole kolędowym.
Oto wspólnoty i dzieła charytatywne działające przy naszej parafii zapraszamy do zaangażowania:
• Caritas – organizacja oparta na miłości Ewangelicznej niosąca konkretną pomoc osobom potrzebującym, czwartek 1600
• Akcja Katolicka – stowarzyszenie katolików świeckich podejmujących inicjatywy służące ubogaceniu życia parafialnego i diecezjalnego, II niedziela miesiąca 1600
• Domowy Kościół – „Duchowość Małżeńska” oparta na formacji podczas comiesięcznych spotkań,
III niedziela miesiąca 1500
• Odnowa w Duchu Świętym – wspólnota charyzmatyczna posługująca modlitwą, prowadząca rekolekcje by prowadzić człowieka do otwarcia się na Ducha Świętego, wtorek 1900
• Żywy Różaniec – wspólnota osób odmawiających codziennie modlitwę różańcową w intencja Kościoła i świata, I niedziela miesiąca 1230
• Krąg Biblijny – gromadzi wszystkich pragnących zgłębiać Słowo Boże i poznawać je, by żyć nim na co dzień, piątek 1800
• Schola parafialna – by muzyką i śpiewem chwalić Pana, posługując podczas liturgii, sobota 1100
• Ministranci i Lektorzy – służba liturgiczna Ołtarza, sobota 930
• Centrum Ochotników Cierpienia – wspólnota osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
II sobota miesiąca 1100

Przy parafii działają także:
• Niepubliczne Przedszkole Katolickie „DOROTKA” – dzieci od 2,0 roku, informacja na facebooku
• Jadłodajnia – od poniedziałku do piątku darmowy obiad
• Noclegownia – możliwość noclegu dla osób bezdomnych
• Kawiarenka – co niedzielę po każdej mszy świętej .


Plan wizyty duszpasterskiej przy Waszych domach

08 stycznia sobota 13:00 Agatowa, 13:15 Szafirowa Toporowa, 14:00 Agatowa, Nefrytowa, Koralowa, Perłowa, 14:15 Agatowa osiedle domków baza, 15:10 Kryształowa, 16:00 Diamentowa, 16:15 Szmaragdowa, 16:30 Rubinowa, 17:00 Opalowa, 17:20 Berylowa, 18:00 Brylantowa, Bursztynowa, 18:30 Druska, 18:45 Dębowa, Akacjowa, 19:00 Kasztanowa, Wierzbowa, Klonowa, 19:30 Nowe Pole.
09 stycznia niedziela 14:15 Grottgera, Beskidzka, Płońska, 15:15 Grunwaldzka, 16:00 Morszyńska, 16:30 Siedlecka, 17:00 Niborska, Braterstwa Broni, 17:15 Pułtuska, 17:30 Pabianicka , 17:45 Firleja, Flisaków, Kmiecica, Zagłoby, Rzepichy, 18:30 Przyjaźni, 18:45 Osiedle Łęczycka, 19:00 Warmińska , 19:15 Braniewska, 19:30 Łęczycka hotel.
10 stycznia poniedziałek 16:00 Piotrkowska, 16:15 Rawska bloki, 16:30 Rawska Domki, 17:00 Lidzbarska, 17:15 Bytomska, Kartuska, 17:45 Dąbrowskiego, 18:15 Okólnik

Parafia Błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu
List kolędowy 2021/2022

Drodzy parafianie
Kolejne Święta Bożego Narodzenia w naszym życiu; w życiu naszej wspólnoty parafialnej w reżimie sanitarnym. To szczególny czas obfitujący w Bożą łaskę dla wszystkich „ludzi dobrej woli” (por. Łk 2, 14) którzy szczerym sercem poszukują Boga w swojej codzienności. Bóg, który z miłości do człowieka stał się Człowiekiem niech w te święta wszystkim błogosławi, aby nasza wiara i ufność, którą w Nim pokładamy mogły obfitować wszelkim pokojem, radością i miłością do siebie nawzajem, bo przecież Chrystus Pan dał nam Nowe Przykazanie, „abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował” (por. J 15, 12) .
Ze szczerego serca jako duszpasterze pragniemy życzyć wszystkim parafianom obfitych Bożych łask, Radości, Pokoju, Zdrowia oraz dużo Miłości, która ma opromieniać nasze życie, naszą codzienność. Niech Boża Dziecina Wszystkim błogosławi , aby Nowy Rok był czasem błogosławionym, w którym nie zabraknie prawdziwej wiary, dobra, życzliwości i wzajemnej pomocy.

Duszpasterze:
Ks. Grzegorz Królikowski,
Ks. Sylwester Nowokrzewski
Ks. Daniel Kurowski

Drodzy Parafianie!
Rok temu z racji kolędy nie przyjmowaliśmy żadnych ofiar pieniężnych. W minionym roku pomimo pandemii i ograniczeń wykonaliśmy prace remontowo-konserwatorskie:
• Remont zabytkowej wieży kościelnej koszt całkowity: 117.000zł – dotacja od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie w kwocie 80.000zł.
• Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w trzech budynkach parafii i kościele – całościowy koszt 121.000zł
Zwracamy się z uprzejmą prośbą Rodziny chcące włączyć się w spłatę wykonanych prac poprzez ofiarę, proszone są o złożenie dobrowolnej ofiary w kopercie podczas kolędy w domu lub na ulicy z napisem: „NA KOŚCIÓŁ OD RODZINY…” lub konto parafii 94 8309 0000 0064 0179 2000 0010 Jest to ofiara wyłącznie przeznaczona na ten cel.