Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W poniedziałek msza święta wotywna z formularza o Duchu świętym, i po mszy świętej modlitwa o odnowę duchową parafii.
2. W środę spotkanie odnowy w Duchu świętym o godzinie 18:00
3. Organizowany jest wyjazd do Niepokalanowa i Częstochowy więcej informacji u Księdza Proboszcza, a także organizowany jest wyjazd wakacyjny do Hiszpanii więcej informacji u księdza Daniela.
4. W następną niedziele nasi wolontariusze Caritas przy wyjściu z kościoła będą zbierali ofiary do puszki, aby przygotować paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących.
5. W przyszłą sobotę to jest 26 lutego o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie rodziców i młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
6. Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski odbędzie się 26 lutego rozpoczęcie o godzinie 21:00 w naszym kościele Eucharystia o godzinie 24:00.