«

«

mar 14

Sprawozdanie Proboszcza z wizytacji Parafii

Sprawozdanie Proboszcza z wizytacji parafii

z dnia 25 lutego 2018 roku

 

          Parafia Błogosławionej Doroty z Mątów  powstała 18.01.1981 r erygował ją ówczesny biskup warmiński Józef Glemp. Kościół został przeniesiony z miejscowości Kaczynos i zrekonstrułowany  przez mieszkańców tej dzielnicy pod przewodnictwem pierwszego proboszcza ks. Bronisława Trzcińskiego z inicjatywy ks.Infułata Mieczysława Józefczyka, który w tym roku świętuje 50 lecie posługi w Elblągu. Do parafii należą miejscowości:Elbląg i Gronowo Górne. Obecnie parafia liczy sobie 6276  mieszkańców z czego ok 2600 osób przebywa za granicą

W społeczności parafii występują te same problemy społeczne, jak w sąsiednich parafiach i regionie. Parafia starzeje się, wyludnia, ludzie w wieku produkcyjnym są na emigracji zarobkowej za granicą.

Ostatnia wizytacja kanoniczna parafii miała miejsce 26.05.2013 r i przeprowadził ją ksiądz Biskup Józef Wysocki. Przez  ostatnie pięć lat wierni parafii żywo biorą udział w różnych działaniach ewangelizacyjnych , duszpasterskich , charytatywnych  i kulturalnych.

Należy wspomnieć grupę COC ponad 100 osób chorych niepełnosprawnych, która w ubiegłym roku świętowała 25 lecie istnienia a która  razem z Żywym Różańcem animuje do tego by    cierpieniu ludzkiemu nadać sens. Organizuje wczasorekolekcji, pielgrzymki krajowe i zagraniczne, oraz prowadzi darmową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Rodziny integrują się w parafii poprzez wspólnotę Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej, Odnowy w Duchu Świętym gromadzą się dla pogłębienia wiary i więzi z parafią, gdzie wspólnie organizują dni skupienia diecezjalne i parafialne, wyjazdy narciarskie do Włoch, pomoc charytatywną, bale andrzejkowe i karnawałowe oraz pikniki na Rawskiej.

Młodzież z Ruchu Oazowego – Światło Życie, ministranci i schola, gromadzą się na spotkaniach w  plebanii by rozmawiać o Panu Bogu, śpiewać, spędzać razem czas, oraz cyklicznie wyjeżdżają na rekolekcje i obozy wypoczynkowe nad jeziorem.

Troską duszpasterską objęci są najmłodsi w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim DOROTKA – 82 dzieci .

Wielką  radością jest służba CARITAS naszej parafii w udzielaniu stałej pomocy ubogim, prowadzeniu jadłodajni działającej od 4 lat, która dziennie wydaje ok 45 obiadów, a także działającej od października ubiegłego roku noclegowni w której obecnie przebywa 5 mężczyzn.

11.05.2017 pożegnaliśmy śp. Księdza Prałata Bronisława Trzcińskiego, który ostatnie lata życia poprzez chorobę spędził w cieniu kościoła a którego chcemy uczcić w pierwszą rocznicę śmierci tablicą pamiątkową i modlitwą podczas Mszy świętych sprawowanych w naszym kościele.

Wdzięczni Panu Bogu za powołania z naszej parafii cieszymy się dwoma  klerykami naszego seminarium duchownego w Elblągu roku „V” i „I” oraz dwoma braćmi zakonnymi w Szczecinie.

Dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosimy aby na kolejne lata udzielał nam hojnie swojego błogosławieństwa.